Brighter & whiter smile,
only 849 PLN

Professional teeth whitening with the lamp, brighten your teeth by up to 8 shades in one visit.

Smile

How it works

A better way to whiten teeth

Wybiel.pl cooperates with dental clinics, helping patients to make an appointment at a convenient time and at an attractive price.

Attractive prices

When you make an appointment through Wybiel.pl, you get a guarantee of a price lower than the standard price in the clinic providing the treatment.

Authorised Beyond® clinics

To ensure the highest quality, we cooperate only with authorized dental offices, treatments are always preceded by a dental health check and are carried out by a dentist.

Simple & quick appointments

After completing the form, the dental clinic will contact you within a couple of working hours.

Clinic providing the treatment

Maestic Dental Studio

Gabinet stomatologiczny Myśliwska
21 reviews
Opening hours
Monday3:00  -  8:00 PMTuesday12:00  -  8:00 PMWednesday12:00  -  8:00 PMThursday1:30  -  8:00 PMFriday9:00 AM  -  5:00 PM
Clinic website: maesticdental.pl

By making an appointment through Wybiel.pl, you take advantage of promotional prices

Teeth whitening Beyond® Polus Advanced (2 arches) 849 PLN
Dead teeth whitening (each visit) 80 PLN
Gabinet stomatologiczny Myśliwska

Make an appointment

Send an application and we will contact you within a couple of working hours to discuss your visit

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Grabias Wybiel.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Mochnackiego 41/10, wysyłając formularz, zgadzasz się na przekazanie danych koniecznych do umówienia wizyty placówce partnerskiej.
read more...

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@wybiel.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie, danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, w szczególności podmiot realizujący usługę: Maestic Dental Studio Magdalena Szarek, ul. Myśliwska 57, 30-718 Kraków 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Wybiel.pl © 2023